Monthly Archives: juni 2016

Årlig Brandskyddskontroll genomförd!

Anticimex har genomfört sin årliga Brandskyddskontroll (SBA – Systematisk Brandskyddsarbete). De anmärker på att det förvaras cyklar, blommor och diverse skräp/bråte i loftgångar och i skrymslen i anslutning till trapphusen. Loftgångar och utrymmen i trapphusen samt källare måste hållas tomma för att undvika onödiga brandrisker. Uppföljning av brandskyddskontrollen sker inom 14 dagar.