Monthly Archives: mars 2017

Extrastämma 5 april

Styrelsen har kallat till extrastämma den 5 april kl. 19.00 för beslut om ändring av föreningens stadgar. Anledningen till ändringarna är främst att lagen för ekonomiska föreningar ändrats, men även ytterligare ändringar och förtydliganden har gjorts i samband med detta.

Vattnet akut avstängt

Det är oplanerat och beror av att brandposten i Täppgränd sprungit läck. Arbetet beräknas vara klart vid kl 10.00.

Att tänka på när vattnet släpps på

Låt vattnet rinna några minuter.
Vattnet kan vara lite missfärgat och att innehålla luft. Det försvinner efter ett par minuter.
Missfärgningen är inte farlig utan är rost från ledningarna. Vänta med att tvätta så att inte kläderna blir missfärgade.

Läs mer