Category Archives: ingen kategori

Julgranar och grovsopor

Tisdag den 17 januari klockan 18-19 står grovsopsbilen vid vändplanen Täppgränd 20. Då finns det möjlighet för oss som bor på Plommongården att slänga julgranar och andra grovsopor. Fram till dess förvaras redan plundrade granar på egna uteplatser eller i förråd, ej i gemensamma gångar och trapphus med anledning av brandregler.

OBS! Grovsopbilen kommer enbart att ta emot mindre ostoppade möbler, små elapparater och dylikt.

Bilen tar inte emot:

  • Matrester och hushållssopor
  • Glas, plast, papper och kartong – lämnas vid återvinningsstation, (t.ex Åstorpsringen)
  • Färg och andra kemikalier

Läs gärna mer om avfall och återvinning på Stockholm vattens webbplats.

Parkeringsnytt

Den 1 januari 2017 kl. 00.00 skall parkeringens hyresgäster stå på sina platser. För tydlighets skull skall parkeringstillstånd ligga synligt i vindrutan fram till dess att parkeringsautomaten åter är på plats.

De som ej har skrivit avtal ombeds snarast ta kontakt tel. 0737-441 761.