Category Archives: ingen kategori

Information från styrelsen

Möt styrelsens medlemmar

Under våren kommer vi att öppna kontoret en kort stund på kvällskvisten första måndagen i månaden. Alla är välkomna att hälsa på, ställa frågor eller bara prata av sig.

  • Måndag 6/2 kl 19.00
  • Måndag 13/2 kl. 19.00
  • Måndag 6/3 kl. 19.00
  • Måndag 3/4 kl. 19.00

Extrastämma (stadgeändring) onsdag 22 mars kl. 19.00

Ändringar i bostadsrättslagen under 2016 ligger till grund för ett förslag om uppdatering av föreningens stadgar. Då stadgeändring kräver att samtliga medlemmar i föreningen bifaller förslaget vid ett första stämmotillfälle, krävs nästintill alltid två på varann följande stämmor för att få igenom förslaget. Vid första stämman måste då hälften av avgivna röster rösta för förslaget, vid en andra stämma räcker att 2/3 av avgivna röster är bifall.

Årsstämma onsdag 17 maj kl. 19.00

Julgranar och grovsopor

Tisdag den 17 januari klockan 18-19 står grovsopsbilen vid vändplanen Täppgränd 20. Då finns det möjlighet för oss som bor på Plommongården att slänga julgranar och andra grovsopor. Fram till dess förvaras redan plundrade granar på egna uteplatser eller i förråd, ej i gemensamma gångar och trapphus med anledning av brandregler.

OBS! Grovsopbilen kommer enbart att ta emot mindre ostoppade möbler, små elapparater och dylikt.

Bilen tar inte emot:

  • Matrester och hushållssopor
  • Glas, plast, papper och kartong – lämnas vid återvinningsstation, (t.ex Åstorpsringen)
  • Färg och andra kemikalier

Läs gärna mer om avfall och återvinning på Stockholm vattens webbplats.