Infartsstopp

De efterlängtade infartsstoppen är äntligen på plats. Detta för att förhindra fordonstrafik på gården. Fordonstrafik tillåts endast för utryckningsfordon och entreprenörer där framkörning är absolut nödvändig (stamspolning och liknande).