Välkommen!

Fastigheten är belägen i Enskededalen i Stockholms stad. Föreningen består av 94 lägenheter.

Infartsstopp

De efterlängtade infartsstoppen är äntligen på plats. Detta för att förhindra fordonstrafik på gården. Fordonstrafik tillåts endast för utryckningsfordon och entreprenörer där framkörning är absolut nödvändig (stamspolning och liknande).