Cyklar och barnvagnar

Förvaring av cyklar
På gården finns tre rum för förvaring av cyklar: till höger om port nr 6, i valvet vid port nr 8 och till höger om port nr 18. I rummet vid port nr 8 finns det också plats för några barnvagnar.

Förvaring av barnvagnar
En mindre del av det nya cykelrummet vid port nr 8 är reserverat för barnvagnar. På grund av brandrisken och för att hålla utrymningsvägar fria får barnvagnar inte förvaras i trapphusen eller på loftgångarna.

Har du frågor eller synpunkter om förvaring av cyklar eller barnvagnar – skicka ett mail till  info@plommongarden.se