Arbetsgrupper

I föreningen finns möjlighet att bilda arbetsgrupper för att utveckla gården och vårt boende. Gårdsgruppen planerar till exempel våra årliga vår- och höststädningar tillsammans med styrelsen.

I arbetsgrupperna ska finnas någon som också är med i styrelsen, och som alltså fungerar som en länk mellan arbetsgruppen och styrelsen. På så sätt återkopplas gruppernas arbete till styrelsen. Därmed blir det också smidigt att förankra gruppernas arbete genom beslut i styrelsen när det behövs, t ex när det ska köpas in nya trädgårdsredskap.
Vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig och bidra till att utveckla gården och kvaliteten i vårt boende. Om du är intresserad av att själv bilda en arbetsgrupp inom något område – kontakta styrelsen på info@plommongarden.se