Återvinning/grovsopor

Avfall som inte får slängas i soppåsen sorterar du ut och lämnar på andra ställen. Då kan det återvinnas och bli till nya material eller tas hand om på ett miljöriktigt sätt. I Stockholm finns flera olika platser och anläggningar som tar emot både stora och små saker. www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/

Återvinningscentral
På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. I Stockholm finns sex återvinningscentraler.
Östberga återvinningscentral: Bussens Väg 2

Återvinningsstationer
Tidningar och förpackningar lämnar du till någon av de cirka 250 återvinningsstationer som finns utplacerade i Stockholms gatumiljö. På de flesta återvinningsstationer finns även möjlighet att lämna in gamla batterier.

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden.
Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.
Se turlistan för Enskededalen – Åstorpsringen / Kyrkogårdsvägen: 

Ljuskällor och småelektronik
Utöver återvinningscentralen och mobila miljöstationen finns Samlaren för ljuskällor och småelektronik. En del elbutiker tar också emot glödlampor och andra små elprodukter.

Bilskrot inklusive däck
Bilar omfattas av ett producentansvar vilket innebär att bilproducenternas eget mottagningssystem kostnadsfritt tar emot din bil för skrotning.

Batteriholk
Varje familj har i snitt 5 kilo gamla batterier och elprylar hemma som ska in i kretsloppet igen. Då är det bra att det sällan är långt till närmaste batteriholk.

Hämtning hemma
Ibland finns varken tid eller ork för att ta hand om allt skräp som kom fram vid vårstädningen. Då är det bra att veta att vi har upphandlat företag som kan hämta grovavfall, vitvaror, elektronik och farligt avfall. Priserna för dessa tjänster är reglerade i årets avfallstaxa. Mer information om detta www.stockholmvatten.se