Betalning av medlemsavgift och hyra

Avin skickas som standard till din postadress, men du kan kontakta Arcada för att få den via e-post. Avi och e-postfaktura betalas via bankgiro.

Mer automatiserada betalningsalternativ är autogiro och e-faktura. Vid autogirobetalning dras pengarna med automatik sista vardagen i månaden. Avier kommer fortfarande att skickas med uppgift om vad som kommer att dras och när. Önskar du autogiro, kontakta föreningens ekonomiska förvaltning Arcada. Det dröjer som regel en månad innan autogiro börjar gälla.

E-faktura anmäler du via din internetbank. Då skickas en digital avi till din internetbank som du får godkänna. Alla uppgifter blir då förifyllda, såsom datum, belopp och OCR-nummer. Med detta alternativt så får inga avier i brevlådan. En del banker ger möjlighet till automatisk betalning av e-faktura utan godkännande.