Brandsäkerhet

Loftgångar och trapphus får ej blockeras. Dessa är del av den allmänna ytan och utgör utrymningsvägar.

  • Ställ inget brännbart i trapphuset
  • Blockera inte utrymningsvägar

Självklart vill ingen av oss utsätta sig själv, sin familj eller någon annan för fara, så vi måste bli bättre på de ovanstående punkterna. Informationsblad finner du under ”Trivselregler”. Observera att bristande brandsäkerhet kan ge böter.
Brandskyddsinspektion 20 juli 2015, se bilaga nedanför på denna sida.

brandskyddsinspektion-20150720-info-till-hushallen