Felanmälan

FELANMÄLAN ELLER BESTÄLLNING AV NYCKELBRICKA
Tänk på att i en bostadsrätt ansvarar medlemmen för vissa saker och
föreningen för vissa saker, exakt vad framgår av stadgarna. I de fall medlemmen ansvarar så står medlemmen
även för kostnaden. Man kan välja att kontakta felanmälan eller lösa problemet själv via egna kontakter.
E-post: felanmalan@plommongarden.se
Akuta fel: (Securitas): 08-657 77 22 (gäller sådana fel som kan innebära fara för fastigheten eller risk för personskada)

Lämna följande uppgifter:

  1. Lägenhetsinnehavarens namn
  2. Adress och lägenhetsnummer (numret på ditt kontrakt)
  3. Telefon och e-post (om möjligt)
  4. Typ av fel – lämna så mycket information som möjligt

FRÅGOR OM MEDLEMSAVGIFTER OCH HYROR
Frågor om hyra respektive medlemsavgift hanteras dock fortfarande av vår ekonomiska förvaltare Arcada, och parkeringsfrågor sköts fortfarande av styrelsen (se Styrelsen).

KRÅNGLANDE HISS
Om någon är fast i hissen, ring 08-522 258 00 (dygnet runt)
Om något är fel med hissen, kontakta styrelsen med ett SMS till 0739 – 912 470

Bostadsrättshavare ansvarar ofta själv för fel i lägenheten
Du som är bostadsrättshavare – tänk på att du själv i de flesta fall är ansvarig för att åtgärda fel inne i din lägenhet. I stadgarna ser du vad som är ditt ansvar.