Årsstämma 17 maj 2017

Kallelse till årets stämma har nu gått ut. Vid årsstämman skall ett andra beslut fattas angående ändring av föreningens stadgar. Se protokoll från extrastämman 5 april för ytterligare information.

Stämman hålls i föreningens klubblokal kl. 19.00 den 17 maj.

Välkomna!

Av: Styrelsen, april 30, 2017
Tillbaka