Extrastämma 5 april

Styrelsen har kallat till extrastämma den 5 april kl. 19.00 för beslut om ändring av föreningens stadgar. Anledningen till ändringarna är främst att lagen för ekonomiska föreningar ändrats, men även ytterligare ändringar och förtydliganden har gjorts i samband med detta.

Av: Styrelsen, mars 26, 2017
Tillbaka