Information från styrelsen

Möt styrelsens medlemmar

Under våren kommer vi att öppna kontoret en kort stund på kvällskvisten första måndagen i månaden. Alla är välkomna att hälsa på, ställa frågor eller bara prata av sig.

  • Måndag 6/2 kl 19.00
  • Måndag 13/2 kl. 19.00
  • Måndag 6/3 kl. 19.00
  • Måndag 3/4 kl. 19.00

Extrastämma (stadgeändring) onsdag 22 mars kl. 19.00

Ändringar i bostadsrättslagen under 2016 ligger till grund för ett förslag om uppdatering av föreningens stadgar. Då stadgeändring kräver att samtliga medlemmar i föreningen bifaller förslaget vid ett första stämmotillfälle, krävs nästintill alltid två på varann följande stämmor för att få igenom förslaget. Vid första stämman måste då hälften av avgivna röster rösta för förslaget, vid en andra stämma räcker att 2/3 av avgivna röster är bifall.

Årsstämma onsdag 17 maj kl. 19.00

Av: Styrelsen, januari 24, 2017
Tillbaka