Julbrev!

Året går mot sitt slut och styrelsen tänkte att det var läge att informera om det arbete som pågår.

Stadgarna
De nya stadgarna som antogs i våras har bollats fram och tillbaka med Bolagsverket. Efter många om och men är
de nu äntligen godkända! De nya stadgarna ligger sedan drygt en vecka tillbaka på hemsidan.

Värmen
Det har inkommit en del felanmälningar och skrivelser till styrelsen gällande kalla element. Trots kostsamma
utredningar har felet under flera år inte kunnat lokaliseras. Nu äntligen är felet åtgärdat! Vi bevakar dock
fortsatt frågan och finns stand-by om andra fel inträffar. Styrelsen har utöver detta beslutat att investera i ett
vattenbehandlingssystem för att motverka problem långsiktigt och även på sikt sänka värmekostnaden.

Stamspolning
Under hösten påbörjades den planerade stamspolningen. Arbetet fick avbrytas då ett par vattenskador inträffade.
Det är ännu oklart när arbetet kan återupptas. Processen har försvårats ytterligare då vår förvaltare (Cura) låtit en
icke godkänd entreprenör utföra arbetet, en entreprenör vi alltså inte har avtal med. Relationen med Cura är pga.
detta ansträngd och styrelsen gör därför en generell utvärdering av Cura.
Planerar ni en större renovering?
Innan en större renovering påbörjas behövs en ansökan om renovering fyllas i och skickas med antingen e-post
till info@plommongarden.se eller skickas/lämnas med brev till Brf Plommongården, Täppgränd 8, 121 33
Enskededalen. Mer information finns på hemsidan under fliken För boende, Renovering.

Ny rutin för felanmälan:
Skicka en e-post till: felanmalan@plommongarden.se Vi bevakar och svarar så fort vi kan, oftast inom 48 timmar.
Är felet akut kontakta Securitas: 08-657 77 22 (gäller sådana fel som kan innebära fara för fastigheten eller risk för
personskada).
Det har varit en del missförstånd gällande felanmälan och vad som faktiskt gäller, varför vi här önskar göra ett
förtydligande. I en bostadsrätt ansvarar medlemmen för vissa saker och föreningen för vissa saker, exakt vad
framgår av stadgarna. I de fall medlemmen ansvarar så står medlemmen även för kostnaden. Man kan välja att
kontakta felanmälan eller lösa problemet själv via egna kontakter.
Vi vill även passa på att tacka alla som hjälpte till vid städdagen i höstas, jättekul att så många ville hjälpa till!

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen

Av: Styrelsen, december 21, 2017
Tillbaka