K-märkning

Sedan några år tillbaka är bostadsområdet Dalen K-märkt i den gröna klassen vilket innebär att det har ett högt kulturhistoriskt värde. Här ingår alltså Plommongården. Det är jättekul, men innebär också att vi har ett ansvar och några begränsningar.
För oss gäller det främst utsidan av fastigheten, det som syns utifrån, tex färg på byggnader, utformning av fönster och dörrar etc. Därför måste vi tillfråga kommunen när en port, ytterdörr eller fönster ska bytas ut eller renoveras. Detta gäller även säkerhetsdörrar. I vissa fall behövs också bygglov.