Bostadsrättsföreningar i Dalen

Ekgården

Grangården

Lindgården

Lönngården

Poppelgården

Rönnbärsgården

Äppelgården

Körsbärsgården