Uppdatering ventilation och parkering

VENTILATION
Som tidigare nämnts är ventilationen ur funktion i delar av fastigheten. Dessvärre har leveranstiden för reservdelarna förlängts ytterligare, men en tillfällig fläkt har installerats för hjälpa upp situationen. Fläkten förbättrar luftkvaliteten men ersätter inte det normala luftflödet.

Vi ber er att ta hänsyn till detta och vill ge följande råd:

  • rök inte under köksfläkten (rök företrädesvis ute)
  • vädra lägenheten, gärna med korsdrag
  • öppna ett fönster när du lagar mat, för att minska spridning av matos

PARKERING
Det är nu klart att nedre däcket öppnas senast den 20 december. Några detaljer återstår ännu och kommer att kompletteras löpande. Viktigt är att skriva på de nya hyresavtalen, meddelande om detta skickas ut till berörda. Vid frågor om avtal, kontakta ansvariga via sms: 073-744 17 61

Detta är en del  av det som återstår:

  • räcket och skyltar för de nya familjeplatserna (tidigare miljöstugan)
  • kommunens slutgiltiga besiktning samt återstående funktionskontroller
  • nya taggar för nedre däck (beställda, ej levererade)
  • installation och uppgradering av parkeringsautomat (beställd, ej levererad)

Till en början kommer det att krävas parkeringstillstånd för att undvika böter, dessa tillhandahålls vid avtalsskrivning.

Trevlig advent!

 

 

Av: Styrelsen, december 18, 2016
Tillbaka