Renovering

INNAN RENOVERING

Innan en renovering påbörjas behövs en ansökan om renovering fyllas i och skickas med antingen mail till info@plommongarden.se eller skickas med brev till

Brf Plommongården
Täppgränd 8
121 33 Enskededalen

Anökan hittar du här:  Renoveringsansokan_Brf_Plommongarden

 

BYGGAVFALL

  • Byggsäckar och annat skräp får inte stå i trapphuset eller på gården. Vänd er till styrelsen vid behov för att hitta en lösning.
  • Byggsäckar ska forslas bort så snart som möjligt. De ska vara märkta med namn och telefonnummer (det kan vara byggfirmans).Om byggsäckar ska stå på trottoaren och vänta på avhämtning krävs polistillstånd.

Ni är ytterst ansvariga för avfallshanteringen och byggsäckarna även om ni anlitar en byggfirma.

KÖKSFLÄKT
Fastigheten har centralt fläktsystem, godkända köksfläktar är av typen spiskåpor (utan motor), luftflödet regleras av ett spjäll som öppnas eller stängs. Vid installation av andra typer av fläktar fungerar inte ventilationssystemet optimalt och föreningen får ej godkänt vid Obligatorisk Ventialtionskontroll (OVK) och därmed böter.

FÖRÄNDRINGAR AV UTSIDAN
Med anledning av den K-märkning som gäller för området, ombeds bostadsrättsinnehavare att kontakta styrelsen innan man gör en förändring av lägenheten på den del som syns utifrån. Det gäller målning av fönster på utsidan, byte av ytterdörr m.m. Förändringen/reparationen kan kräva godkännande av kommunen.