Stämma

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

På våren håller föreningen sin ordinarie föreningsstämma och väljer en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Dessutom hålls ibland extra stämmor för att ge medlemmarna möjlighet att diskutera och fatta beslut om större förändringar på gården och andra viktiga frågor.