Styrelsen

Vid årsstämman den 17 maj 2017 valdes en ny styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har nu följande sammansättning:
     

Ledamöter:
Emma Norbäck
Peter Sahlin
Marta Döry
Lana Starcevic
Siah Javaheri

Suppleanter:
Angelina Dimiter-Taikon
Lars Gådeby
(Mejladresser: fornamn.efternamn@plommongarden.se)