Trivselregler

STÖRANDE LJUD
Visa respekt mot dina grannar och försök att inte störa dem när du till exempel renoverar eller har fest. Efter klockan 19.00 och före klockan 07.00 måndag-fredag bör det inte höras störande ljud från din lägenhet. Detsamma gäller efter klockan 22.00 och före klockan 09.00 på helger. Om du renoverar är det inte lämpligt att det låter mycket efter klockan 19.00, oavsett om det är vardag eller helg.

Sätt gärna upp en lapp i porten, eller dela ut till dina grannar om du bor i låghuslängan, och berätta om du tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå, eller om du planerar en större fest. Uppmana grannarna att höra av sig om de ändå störs, så att ni kan komma överens.

MOTORFORDON PÅ GÅRDEN
Trivsel och säkerhet är viktigt för oss på Plommongården. Därför är det inte tillåtet att köra eller parkera motorfordon inne på gården. Det gäller både bilar och andra fyrhjulingar liksom motorcyklar, mopeder, vespor och liknande.

Du som anlitar hantverkare eller själv renoverar din lägenhet behöver också tänka på det, och informera om detta i god tid till leverantörer och entreprenader. Vänd er till styrelsen vid behov av att hitta en lösning.

HUSDJUR
Husdjur får inte rastas på gården och de ska alltid vara kopplade så länge de befinner sig inom fastighetens gränser, både inne på gården och på utsidan.
Husdjur får inte vara i gårdens sandlådor.

LEK
Det går jättebra att leka på gården, men inte så att man skadar växter eller byggnader. Man får inte leka inomhus i allmänna utrymmen, till exempel i trapphus och på loftgångar.

BOLLSPEL
Alla former av bollspel är förbjudet på gården. Det finns stora fina ytor för bollspel utanför gården.

GRILLNING
Det är tillåtet att grilla, så länge inte grannarna över eller vid sidan om blir störda eller klagar, men försök att undvika att störa någon annan boende. Tänk därför på åt vilket håll det blåser och på vad som kan grillas utan alltför stor rökutveckling. Tänk även på att ha vatten lätt tillgängligt för att släcka eventuella brandtillbud etc.
All grillning sker på eget ansvar.

Den 9 mars 2011 fastställde styrelsen nya nyttjanderegler för de uteplatser, balkonger och takterrasser som finns i anslutning till alla lägenheter. Du hittar bilagan nedanför.

Hör gärna av dig till styrelsen på info@plommongarden.se om du har synpunkter på de här reglerna. Vi provar oss fram och försöker skapa en boendemiljö där alla kan trivas.

nyttjandereglerforuteplatsbalkongochtakterrass