Valberedningen

Vid varje årsstämma (ordinarie föreningsstämma) utser medlemmarna en valberedning. Det är valberedningens uppgift att inför nästa årsstämma presentera ett förslag på vilka som ska väljas till ny styrelse och nya internrevisorer. Några månader före stämman får alla medlemmar ett brev där valberedningen ber om förslag (nomineringar) till nästa års styrelse och revisorer. Valberedningen kan också själv föreslå personer till olika uppdrag i föreningen.

Du som är medlem i föreningen behöver inte vänta på att få brevet från valberedningen – du kan kontakta dem när som helst under året och föreslå personer inför nästa årsstämma. Du kan också kontakta valberedningen om du själv är intresserad av att få ett uppdrag i föreningen.

Innan valberedningen presenterar sitt förslag inför årsstämman kontaktar de dem som har nominerats. Ingen som inte själv vill ha ett uppdrag kan föreslås. Detsamma gäller när du som medlem vill föreslå någon – du måste först ta reda på om personen vill bli nominerad till ett uppdrag.

Vid årsstämman den 17 maj 2017 utsågs ny valberedning bestående av Cecilia Örning, Roger Eriksson och Fernando Mario, med Cecilia Örning som sammankallande.

E-post: valberedning@plommongarden.se