Välkommen!

Fastigheten är belägen i Enskededalen i Stockholms stad. Föreningen består av 94 lägenheter.

Höststädning på söndag!

Höststädning på söndag! 12:e november kl. 10:00

Vintern är på ingång och merparten av träden har tappat sina löv.
På söndag (12/11 kl. 10:00) tänkte vi därför kratta och göra fint på gården inför vintern.
Vi hoppas att just Du har möjligt att komma ut en stund för att hjälpa till och samtidigt umgås lite med dina grannar
Vi brukar vara klara på 1-2 timmar och avslutar med kaffe och kaka.

Väl mött!

/ Styrelsen och Gårdsgruppen.

Sensommarbrev från Styrelsen

Sommaren går mot sitt slut och styrelsens arbete har satt fart igen. Vi skulle vilja påminna om lite
saker som förhoppningsvis gör det trevligare här på gården.

Anticimex har nyligen genomfört en obligatorisk brandskyddsrond. Återigen får vi samma anmärkningar
som tidigare, dvs. att loftgångar och källargångar belamras med prylar som försvårar utrymning likväl
som utryckning vid eventuell brand. Som vi i tidigare brev också noterade så ansvarar varje enskilt
hushåll för hantering och bortforslande av grovsopor och renoveringsavfall. Vi vill alla ha en gård och en
närmiljö utan skrot och skräp. Liksom tidigare utgår styrelsen från att alla medlemmar tar sitt ansvar för
detta. När detta inte fungerar medför det ökade kostnader och det finns andra områden som
egentligen behöver prioriteras alternativt roligare saker att lägga pengarna på.
Vi avser att under hösten ha en ny hämtning av diverse avfall, tills dess får man använda de kommunala
återvinningscentralerna. Den närmsta för oss är Östberga återvinningscentral som ligger på Bussens väg 2 i Enskede.

En annan variant av nedskräpning på vår gård är fimpar. Vi kan väl tillsammans försöka få stopp på
fimpandet i rabatter och från balkonger. Det är varken trevligt för lekande barn, djur eller besökare till
vår gård.

Slutligen vill vi påminna om Dalendagen med loppmarknad på områdets alla gårdar. I år kommer
den att gå av stapeln söndagen den 3 september (kl. 11-16). Förhoppningsvis blir detta en trevlig
tillställning där vi alla kan lära känna varandra lite bättre.
Mer information om Dalendagen kom i ett separat brev för ett tag sedan.

Vill man kontakta styrelsen gör man det enklast via mail (info@plommongarden.se).
▶︎ Felanmälan görs som alltid till Cura på telefon (08-21 91 11) eller via mail: info@curacenter.se .
Är felet AKUT ring: 08-657 77 22.

Vänliga hälsningar,

// Styrelsen